Showing 3 Result(s)

?? ???? ????? ??

אחרי זה פנה שמאלה כדי להישאר על קו – Kefalou ולעבור דרך מעגל תנועה אחת. ללכת ישר על הישאר על Nymfaias ואת המשך על קו – Kefalou אחריו 20 ק מ. לכיוון מערב Saraftou לכיוון אנדרטת Konstantinou ולהמשיך על גבי Nymfaias. כאשר הרשויות יצרו קשר עם חברת ההשכרה וישאלו מי הנהג, חברת ההשכרה תנסה ליצור …